Johanna Konta through to the third round

Thursday, 19 January 2017  |  Jon